צור קשר

קומפאס נדל"ן בע"מ

למשלוח דואר:

ת.ד 3152 רמת השרון 4724226

avihubar@gmail.com

קומפאס נדלן בע"מ/ת.ד 3152 רמת השרון

T 03-5402723/ F 03-5402723/M 052-2778209/avihubar@gmail.com

IMGביאליק